E.C.S package- food package Tel 0863060917 บรรจุภัณฑ์พลาสติก กล่องอาหาร บรรจุภัณฑ์ ขวด บรรจุภัณฑ์อาหาร   กล่องพลาสติก แก้วน้ำ แก้วน้ำพลาสติก ช้อน กระปุก ถาดพลาสติก รับขึ้นรูปพลาสติก

ติดต่อเรา

E.C.S package- food package Tel 0863060917 บรรจุภัณฑ์พลาสติก กล่องอาหาร บรรจุภัณฑ์ ขวด บรรจุภัณฑ์อาหาร   กล่องพลาสติก แก้วน้ำ แก้วน้ำพลาสติก ช้อน กระปุก ถาดพลาสติก รับขึ้นรูปพลาสติก

128/26 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 10520

  • โทรศัพท์ร้านค้า : 02-7386978
  • โทรศัพท์มือถือ : 094-7498555
  • แฟกซ์ : -
  • E-mail : [email protected]
  • Facebook : www.facebook.com/ecspackage