E.C.S package- food package Tel 0863060917 บรรจุภัณฑ์พลาสติก กล่องอาหาร บรรจุภัณฑ์ ขวด บรรจุภัณฑ์อาหาร   กล่องพลาสติก แก้วน้ำ แก้วน้ำพลาสติก ช้อน กระปุก ถาดพลาสติก รับขึ้นรูปพลาสติก

การสั่งสินค้ากรุณาโทรศัพท์หรือส่งเอกสารทางแฟกซ์ หากส่งข้อความทางemail ecspackage.com จะมีการcomfirm order ทางโทรศัพท์อีกครั้ง จึงจะแจ้งยอดโอนเงินแก่ลูกค้า รายละเอียดในการสอบถามราคาสินค้ากรุณา แจ้งรหัสสินค้า และปริมาณที่ต้องการสั่งซื้อ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ เพื่อความสะดวกในการตอบราคา เนื่องจากราคาเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการสั่งซื้อ ขอบคุณครับ

จำหน่าย กล่องอาหาร กล่องพลาสติก กล่องอาหาร แก้วพลาสติก แก้ว แก้วน้ำ แก้วน้ำพลาสติก กล่องเบเกอรี่ กล่องเบเกอร์รี่ กล่องเค้ก ช้อน ช้อนพลาสติก ส้อม ส้อมพลาสติก กระปุก กระปุกพลาสติก   กล่องบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  ถาด ถาดพลาสติก ถาดใส่อาหาร ถ้วยชิมพลาสติก รับขึ้นรูปพลาสติก งานแวคคัม (vaccum) ฉีดพลาสติก hotline 0863060917 0858135495  Fax 027386978